رنگ مناسب برای دفتر کار

انتخاب رنگ مناسب و اصولی برای دفتر کار خیلی مهم است و باید در انتخاب آن دقت شود. اگر می خواهید طراحی دفتر کار مدرن انجام دهید از تغییرات و زیباسازی های کوچک شروع کنید، با خرید مبلمان اداری لوکس و زیبا دفتر کار زیبا و پر انرژی داشته باشید. پژوهش‌ های بسیار زیادی نشان داده است که رنگ دفتر کار اگر رنگ‌ های خاکستری، بژ و سفید باشد احساس غم، اندوه و افسردگی را به کارمندان به ویژه زنان القا می نماید. همچنین مردان، همین احساسات منفی را با رنگ ‌های بنفش و نارنجی تجربه می کنند و برای مردان از این رنگ ها استفاده نکنید. رنگ ها در حالات روحی انسان ها اثر دارند و خلاقیت آن ها را افزایش یا کاهش می‌ دهند. بعضی از رنگ ها معانی خاصی دارند و تاثیرات خاصی را بر ما دارند برای مثال آبی، سبز، زرد، قرمز را بررسی کنیم.

شناسایی چهار رنگ

آبی آسمانی: بهبود تمرکز ذهن

رنگ هایی مانند آبی و سبز رنگ های طبیعت هستند و با خود آرامش و آسودگی را به همراه دارند. این رنگ با ثبات است و آرامش ذهن را به همراه دارد. رنگ آبی ایده ی خوبی برای کل دفتر کار است اما اگر از چند رنگ می خواهید استفاده کنید بهتر است یکی از رنگ ها آبی و بقیه رنگ ها هم آرامش بخش باشند.

سبز روشن: بهره وری در کار

رنگ سبز برای کارمندانی که ساعات زیادی در دفتر هستند مناسب است زیرا چشمانشان خسته نمی شود و رنگ آزار دهنده ای نیست. اگر می خواهید کارکنانتان پر انرژی و شاد باشند از رنگ سبز استفاده کنید.

قرمز: الهام بخش و شورانگیز

رنگ قرمز پرتنش، هشداردهنده و فعال است این رنگ باعث افزایش ضربان قلب می شود و به جریان خون سرعت می دهد این رنگ به سرعت جلب توجه می کند و برای کارکنان فعال شرکتتان مناسب است. اگر دفتر کار شما نیاز به فعالیت بدنی دارد از این رنگ پر انرژی استفاده کنید. از سوی دیگر رنگ قرمز رنگ عشق نیز شناخته شده است.

زرد: خوش بینی و شادابی

رنگ زرد از نظر روانشناسان رنگ خوش بینی و شادابی است اگر در محلی کار می کنید که نیاز به انرژی های مانند امید و آرزو و شوق زندگی دارد از رنگ زرد استفاده کنید تا ذهنی خلاق داشته باشید این رنگ باعث شکوفایی خلاقیت هایتان می شود.