یکی از وسایل بسیار ضروری در محیط های کاری میز ها هستند. امروزه این وسایل پر کاربرد در انواع مختلف ساخته شده است که هر یک یکی از نیاز های موجود در دفاتر کار و ادارات را برطرف می کنند.

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و رشد کسب و کار های اداری، اکثر دفاتر با فضای اندکی اداره می شوند که لازم است با شناختن اصول مناسب، فضایی دلنشین و راحت برای مدیریت و کارمندان به وجود بیاید.

میز های کاری گروهی در ادارات بسیار پر کاربرد هستند. که امروزه نیز استفاده از آن ها بسیار گسترش یافته است. این میز ها که فضای کار را برای تعداد بیشتری از افراد در کنار هم به وجود می آورد، می توانند در ایجاد روحیه کاری و انگیزه در کارمندان کمک کنند. میز کانتر فضای مناسب را برای کارمندانی که با رایانه سر و کار دارند فراهم می آورد. میز کنفرانس به رئیس شرکت این امکان را می دهد که به راحتی با کارمندان تعامل و همفکری داشته باشد و جلسات اداری به درستی صورت پذیرد. میز پیشخوان می تواند با ایجاد امکان قرار گیری تعدادی از کارمندان در کنار هم، به افزایش بهره وری و سرعت بخشیدن به امور کاری کمک کند، ضمن اینکه سبب می شود فضای کمتری را نیز اشغال کند.

میز های کار گروهی به دلیل قرار دادن افراد در کنار هم سبب کاهش فضای اشغال شده می شوند. این میز ها سبب می شوند گفت و گو ها و تعاملات با سرعت بیشتری انجام پذیرد. هنگامی که سرپرست و کارمندان با بهره گیری از میز کانتر در کنار هم قرار می گیرند، تسلط سرپرست بر افراد بیشتر می شود و امور با مشورت و همفکری بیشتری انجام گیرد. همچنین می تواند در افزایش انرژی افراد تاثیرگذار باشد.